Nowoczesne Podkarpacie

Inżynier z Doliny Strugu

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i współtwórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie. Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy społeczne na terenie Podkarpacia. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

O mnie

Mój program oraz życiorys

Życiorys

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i współtwórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego przedsięwzięcia, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich. Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy społeczne na terenie Podkarpacia.

Stanisław Kruczek – Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i współtwórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego przedsięwzięcia, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich. Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy społeczne na terenie Podkarpacia. Twórca „Doliny Strugu”. W pierwszej kadencji samorządów pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej, przez dwie kadencje w Radzie Powiatu Rzeszowskiego przewodniczył Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu. Obecnie jest radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego i zarazem Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego. 27 lat temu zawarł związek małżeński z Wiolettą, jest ojcem trójki dzieci, wraz z żoną wychowują również troje dzieci, jako rodzina zastępcza. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”. Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.

Program

Rozwój technologiczny Podkarpacia, w szczególności troska o budowę i modernizację sieci infrastrukturalnych, optymalizacja wydatków publicznych, w szczególności w zakresie środków unijnych w kierunku ich wykorzystania prorozwojowego, a nie konsumpcyjnego,

Nowoczesne Podkarpacie:

  • Rozwój technologiczny Podkarpacia, w szczególności troska o budowę i modernizację sieci infrastrukturalnych – sieć szerokopasmowa,
  • Optymalizacja wydatków publicznych, w szczególności w zakresie środków unijnych w kierunku ich wykorzystania prorozwojowego, a nie konsumpcyjnego – szkolnictwo zawodowe,
  • Stanie na straży tradycyjnego światopoglądu, troska o utrzymanie przywiązania Podkarpacia do zasad moralnych konstytutywnych dla cywilizacji europejskiej – rodzina,

 

Proszę o Państwa poparcie w wyborach do Sejmiku, gdyż chciałbym dopilnować jednej sprawy. Mam wieloletnie inżynierskie doświadczenie uzyskane przy kierowaniu Spółdzielnią Telekomunikacyjną OST w Tyczynie. Władze województwa od kilku lat borykają się z problemem wykorzystania środków z programu Internet Polska Wschodnia. Jeżeli wreszcie nie zadziałamy skutecznie, duże środki mogą przepaść.

Potrzebuję Państwa poparcia, by zapewnieniem Podkarpaciu światłowodowej sieci internetowej mógł się wreszcie zająć ktoś, kto dysponuje niezbędnym doświadczeniem. Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna zbudowała sieć światłowodową najwyższej klasy na dużym, trudnym obszarze terenów wiejskich Rzeszowszczyzny, a także w samym Rzeszowie. Patrząc inżynierskim okiem boli mnie, że są środki, możliwości awansu technologicznego regionu, a od kilku lat sieć dla województwa nie może powstać. Dlatego proszę o Państwa głos 16 listopada.

Wszelkie prawa zastrzeżone Nowoczesne Podkarpacie - 2017